پرواز همزنجيران

خاطران زندان پوران نجفي

پوران متولد 1339 در رشت بود. در سال 57 و در كشاكش‌هاي انقلاب ضدسلطنتي در حالي كه بسيار جوان و هنوز دانش‌آموز بود وارد عرصه مبارزه شد و سالي بيش طول نكشيد كه آنچه را مي‌جست در آرمان و سازمان مجاهدين يافت و سپس در كسوت ميليشياي مجاهد خلق پرشور و خستگي‌ناپدير در شهر زادگاهش با صفحات نشريه مجاهد به جنگ جهل و ظلمت شتافت.

پس از آن نوبت ديوارهاي بتوني زندان‌هاي قرون‌وسطايي خميني و دژخيمان درنده او بود كه پنج سال، تمام اراده مقاومت اين زن، اين رزمنده تسليم‌ناپذير آزادي را بيازمايند و سرانجام خوار شوند و به زانو درآيند.

پايان زندان و بازگشت مجدد به آغوش خانواده، صحنه ديگري براي آزمودن عيار انقلابي اين زن مجاهد خلق بود. اما هيهات كه پوران اسير جاذبه‌هاي زندگي عادي شود.

اين چنين بود كه او با پاي سر در پي آرمان آزادي و برابري درصدد وصل مجدد به سازمان برآمد. چرا كه براي او سازمان مجاهدين خلق ايران تجسم آرمان و همه آرزوهايش بود.

در سال 1366 به صفوف ارتش آزادبيخش پيوست و با سازماندهي در يگان‌هاي رزمي پياده و سپس يگان‌هاي زرهي آنچه را كه در توان داشت در جنگ آزاديبخش به كار گرفت. اما آنچه زر وجود اين زن مجاهد خلق را ناب و صاف ساخت، انقلاب ايدئولوژيك دروني مجاهدين با الگو قرار دادن مريم رجوي بود. و چنين بود كه پوران در برابر هر سختي روئين‌تن و در برابر هر ابتلايي شاكر گشت.

بعد از آن نوبت ابتلائي ديگر بود. ده سال پايداري پرشكوه در اشرف تحت‌محاصره و پوران قهرمان سرخ‌ترين سطر دفتر زندگي خود را در ليبرتي نگاشت. با خون سرخ و جوشان خود. او از جمله در عهدنامه‌اي نوشته است: ”من به عنوان يك زن انقلابي مجاهد خلق اكنون با شوق و افتخار در مرحله جديد هم كه فاز صعود و ارتقاي مجاهدين و كانون استراتژيك نبرد است، بر سوگند خون و نفس پامي فشارم و بر موارد زير تاكيد مي‌كنم:

1 – صادقانه و خالصانه كليه پيمان‌هاي امضا شده پيشين خود را تجديد و با سلطان نصير جمع بدون هيچ گونه شكاف تراز ميكنم.

2 – از جمع خواهران ميخواهم كه بر روي مسئوليت‌پذيري من در مرحله جديد تا هر كجا حساب بكنند.

3 – مي‌توانم و در اين مسير راهنما و راهگشاي بقيه باشم تا پيروزي را به هر قيمت محقق كنيم.”

پوران در تاريخ 21 بهمن 1391 در اثر موشك‌باران كمپ ليبرتي توسط عوامل رژيم آخوندي و همدستانش در حكومت عراق به همراه هفت تن ديگر از ياران قهرمانش به شهادت رسيد.

ياد و راهش گرامي باد