قيام مردم ايران براي آزادي 1396

کمیسیون ورزش: درود به مردم دلاور ایران که علیه ایلغار خمینی قیام کرده‌اید‎

ایلغار خمینی دیگر جایی در ایران ندارد. مردم ایران مصمم هستند و با جان و مالشان در پی براندازی این جانیان هستند. آنها حاکمیت ملاها را هدف قرارداده‌اند و به‌زودی تمام دار و دسته‌های رژیم را از ایران فراری خواهند داد.

مردم در خیابانها فریاد برمی‌آورند که درآمدهای ما را خرج تروریسم نکنید. مردم ایران در شهرهای مختلف از کرمانشاه تا مشهد و به‌خصوص همشهریهای دلاور قوچانیم تنفر خود را از این حکومت ضدایرانی اعلام کردند.

این حکومت دیگر جایی در منطقه و جهان و بین ایرانیان ندارد و همان‌طور که خانم مریم رجوی بارها تکرار کرده‌اند مردم و مقاومت ایران این رژیم را به‌زودی به زباله‌دان تاریخ خواهند ریخت.

مسلم اسکندر فیلابی

مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

۹دی ۱۳۹۶ (۳۰دسامبر ۲۰۱۷)